Author: Albert

Starring:  M. K. Thyagaraja Bhagavathar, M. R. Santhanalakshmi, Serugulathur Sama Director: Ellis R. Dungan Music: Papanasam Sivan Singers: Various Lyrics: Various Language:Tamil Year: 1937

Read More

Starring:  M. K. Thyagaraja Bhagavathar, S. D. Subbulakshmi, G. Pattu Iyer, Indubala Director: K. Subramanyam Music: Papanasam Sivan Singers: Various Lyrics: Various Language:Tamil Year: 1936

Read More

Starring:  K. P. Kesavan, M. M. Radhabai, M. G. Ramachandran, T. S. Balaiah, P. G. Venkatesan Director: Ellis R. Dungan Music: Parur S Anantharaman & Gopalaswami Singers: Various Lyrics: Various Language:Tamil Year: 1936

Read More

Starring:  M. R. Krishnamoorthi, T. P. Rajalakshmi, C. S. Mana Singh Director: Profulla Ghosh Music: Various Singers: Various Lyrics: Various Language:Tamil Year: 1936

Read More

Starring:  V. A. Chellappa, S. P. L. Dhanalakshmi, M. S. Vijayal, N. S. Krishnan, P. K. Raja Sandow Director: P. K. Raja Sandow Music: Various Singers: Various Lyrics: Various Language:Tamil Year: 1936

Read More

Starring:  M. K. Thyagaraja Bhagavathar, M. S. Devasena, N. S. Krishnan, T. A. Madhuram Director: B. Sampathkumar Music: Papanasam Sivan Singers: Various Lyrics: Various Language:Tamil Year: 1936

Read More

Starring:  T. K. Sundarappa, V. S. Mani, M. Lakshmi, K. R. Saradambal, Rukmini Devi Arundale Director: Raja Chandrasekhar Music: M. Baluswami Singers: Various Lyrics: Various Language:Tamil Year: 1936

Read More

Starring:  K. P. Kesavan, K. K. Perumal, M. M. Radha Bai, Kali N. Rathinam, P. R. Mangalam Director: B. Y. Aldekar Music: Various Singers: Various Lyrics: Various Language:Tamil Year: 1936

Read More

Starring:  Various Director: R. Prakash Music: Various Singers: Various Lyrics: Various Language:Tamil Year: 1936

Read More